Privacyverklaring

 Herag BV, gevestigd aan De Marne 23 8701PV Bolsward, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Herag BV
De Marne 23
8701PV Bolsward
Tel. 0515 – 577 106
info@herag.nl

L. de Jong is de Functionaris Gegevensbescherming van Herag BV. Hij/zij is te bereiken via info@herag.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wanneer u onze website bezoekt, registreren wij gegevens die betrekking hebben op uw bezoek. Deze gegevens omvatten:

  • Uw IP-adres
  • Uw browsertype en -versie
  • De datum en tijd van uw bezoek
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Gegevens over uw surfgedrag

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Herag BV verwerkt uw persoonsgegevens alleen om uw gedrag op onze website te analyseren en daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten op uw voorkeuren af te stemmen.

Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verzameld. De verzamelde gegevens worden vervolgens gewist wanneer zij niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor zij verzameld zijn, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist.

Verstrekking aan derden
Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Onze website gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Ook gebruiken we cookies om u op anonieme wijze te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en/of diensten en deze te verbeteren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 Rechten omtrent uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Herag BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@herag.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Herag BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Informatiebeveiliging
Herag BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@herag.nl.

Geautomatiseerde besluitvorming
Herag BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Herag BV) tussen zit.

 

Klachten
Voor vragen of klachten met betrekking tot uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer:

Herag B.V.
T.a.v. Data Protection Officer
De Marne 23
8701PV Bolsward
E-mail: info@herag.nl

Wanneer u ontevreden bent over onze omgang met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.